Jdi na obsah Jdi na menu
 

Ekoškolka

ekoskolka-symbol.jpgEKOŠKOLKA

Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program. Jeho cílem je, aby děti, učitelé,
rodiče a další dospělí společně snižovali ekologický dopad činnosti školy a
svého jednání na životní prostředí. Program vede ke zlepšování školy a jejího
okolí a k posilování samostatnosti dětí. Děti se učí rozhodovat, kriticky myslet a
přebírat zodpovědnost za naplňování cílů a konkrétních úkolů.

Hlavní záměry programu Ekoškola jsou:
 • Škola šetrnější k životnímu prostředí.
 • Rozvíjet u dětí klíčové kompetence užitečné pro jejich další život.
 • Posílení partnerského vztahu dospělých a dětí.
 • Zapojení rodičů a přátel do života školy
  
  
  Environmentální výchova měla a vždy bude mít v naší mateřské škole významnou úlohu ve
  výchově a vzdělávání dětí. Jako součást Základní školy Povrly, která již několikrát obhájila
  prestižní titul „Ekoškola“ jsme se s programem seznámili již před několika lety – jako mateřská
  škola jsme pracovali podle metodického a informačního programu Mrkvička, vedli jsme děti k
  třídění odpadu, k lásce k přírodě a zvířatům, k péči o květiny, k šetření s vodou, avšak naše
  působení se spíše ustálilo a příliš „nevyvíjelo“. Významným impulsem pro naší školku byla jistě
  změna v personálním složení. Postupně se ve školce objevovala různá pravidla, zvyky dětí,
  obrázky připomínající dětem, že mají vypínat vodu či zhasínat světla, na školní zahrádce se
  pěstovala rajčátka, kedlubny, bylinky, vytvořil se kompost… Vše probíhalo tak nějak svévolně,
  nenásilně, v reakci na diskuze s dětmi a za pomoci rodičů. Z toho přirozeně vyplynulo, že při
  tvoření nového školního vzdělávacího plánu dáme ještě více prostoru environmentální výchově a
  právě tehdy jsme ocenili metodické vedení nově otevřeného programu pro mateřské školy.
  
  V září 2016 jsme se tedy zapojili do sítě Ekoškolek…

PROGRAM EKOŠKOLKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 - 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriky

Ekotým

Příspěvků: 0

Sběr suchého pečiva

Příspěvků: 0

Sběr papíru

Příspěvků: 0

Co se povedlo

Příspěvků: 0

Ekokodex

Příspěvků: 0