Jdi na obsah Jdi na menu
 

Angličtina pro nejmenší

anglictina.jpgANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

Každé sudé úterý 13.30 - 14.00

Hana Dejová

 

zelene-uzounke-lomitko.jpg

 

ZÁMĚR

 • Seznámit děti s anglickým jazykem a připravit je na setkání s tímto jazykem na ZŠ.

 • Vytvořit dvoujazyčné prostředí, které je vhodné pro přirozené učení dětí.

 • Motivovat děti k učení anglického jazyka formou hry.

 • Rozvíjet u dětí základní slovní zásobu, naučit je základní fráze.

 • Naučit děti jednoduché básničky, říkanky, jazykolamy a písničky - tím rozvíjet výslovnost a intonaci řeči.


 

ZÁSADY
 

 • Zařazovat pohybovou podporu slova, sociální fráze a instrukce.

 • Nastavit určité fáze hodiny - pravidla, rituály (opakování).

 • PRAVIDLA: Zahájení a zakončení výuky stejným způsobem.

 • Opakování základní slovní zásoby prostřednictvím pytle „I know it“, který bude obsahovat veškerá naučená slovíčka (barevné obrázky).

 • Využívat řadu signálů, gest a symbolů ke změně činnosti.

 • Podporovat pokusy o vyjádření a to již od samého začátku výuky.

 • Odměňovat a hodnotit výkony dětí.

 • Hodnocení jednotlivých lekcí dětmi.


 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

 • Schopnost porozumět jednoduchým pokynům pedagoga v cizím jazyce.

 • Osvojení zvukové stránky jazyka.

 • Schopnost jednoduchého tvoření vět.

 • Teoretické, ale především praktické osvojení základní slovní zásoby.

 • Rozvoj logického myšlení.

 • Rozvoj individuálních schopností každého dítěte.

 • Schopnost naslouchat učiteli, samostatně řešit konkrétní úkoly a problémy.

 • Schopnost rozvíjet vzájemnou interakci v kolektivu.