Jdi na obsah Jdi na menu
 

Alternativní vzdělávací program "Začít spolu"

rodinka.jpg

 

 ZAČÍT SPOLU

 

 

 

 

 

 

Alternativní vzdělávací program „Začít spolu“ je program zdůrazňující individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Klade důraz na podnětné prostředí, netradiční členění třídy do center aktivit, kooperativní a prožitkové učení. Děti jsou vedeny k samostatnosti, soustředěné práci, vyhledávání informací a jejich třídění, ale i ke spolupráci a vzájemnému naslouchání. Učí se vyjádřit své myšlenky a názory, vyslechnout rady, doporučení ostatních a zhodnotit práci. Program Začít spolu buduje základy pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy současnosti 21. století. Připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se efektivně a aktivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem.

 

Hlavní záměry vzdělávacího programu "Začít spolu" tedy jsou:

  • důraz na individuální přístup ke každému dítěti

  • vedení dětí k samostatnému rozhodování – k volbě a odpovědnosti

  • rozvíjení schopností, znalostí a dovedností dětí prostřednictvím plánované činnosti
    v centrech aktivit a pozorování

  • spoluúčast rodičů na vzdělávání

 

V podmínkách naší školky program Začít spolu:

POMÁHÁ DĚTEM VYTVÁŘET VLASTNÍ POROZUMĚNÍ

  • fyzikálnímu světu - prostřednictvím činností jako měření, vážení, práce s dřevem, míchání barev

  • sociálním a kulturním informacím – prostřednictvím her, vaření, četby příběhů, dramatických her

  • logice a matematice – měření, srovnávání, počítání, logické řazení do sledu, třídění, klasifikace

  • vztahu mezi psaným a mluveným slovem – prostřednictvím častého kontaktu s knihami, písmeny, předčítáním, vlastním „psaním“ a „čtením“, častým kreslením obrázků, poslechem pohádek, příběhů, vyjadřováním vlastních myšlenek a prožitků

PODPORUJE U DĚTÍ fyzický vývoj, sociálně-emocionální vývoj, rozvoj inteligence, rozvíjí jazyk i matematicko-logické představy dětí.

POSKYTUJE DĚTEM dostatek času na prozkoumání prostředí, příležitost učit se mnoha způsoby, vybírat si, kterých činností se chtějí účastnit, ocenění a pozitivní hodnocení osobní aktivity dítěte.

UPLATŇUJE soudobé poznatky pedagogiky a psychologie, pedagogiku orientovanou na dítě.

činí tak prostřednictvím:

CENTER AKTIVIT - uspořádání nábytku a pomůcek je takové, aby napomáhalo individuálnímu rozvoji. Centra aktivit máme funkčně a esteticky vybavena, vhodně rozmístěna a ohraničena tak, aby zde děti měly soukromí pro práci. Jsou jasně označena obrazem a nápisem. Takové prostředí děti motivuje a podněcuje k tomu, aby si hrály a pracovaly podle vlastních představ a výběru. Děti se učí tím, že si hrají a pracují s různými předměty a materiály, které jsou k dispozici v každém
z center. Učí se také navzájem od sebe, nápodobou a pozorováním. Na prostorovém uspořádání třídy do center aktivit se podílejí jak pedagogové, tak rodiče spolu s dětmi.

CÍLENÉHO PLÁNOVÁNÍ - zabezpečuje prolínání námětů, metod, poznatků a jejich návaznosti.

SPOLUPRÁCE S RODINOU - společně vychováváme spokojené a zdravé děti, rodiče se zapojují do CA jako asistenti.

 

podtrzitko---sede-uzke.jpg

Centra aktivit

 
Uspořádání nábytku a pomůcek je takové, aby napomáhalo individuálnímu rozvoji. Centra aktivit máme funkčně a esteticky vybavena, vhodně rozmístěna a ohraničena tak, aby zde děti měly soukromí pro práci. Jsou jasně označena obrazem a nápisem. Takové prostředí děti motivuje a podněcuje k tomu, aby si hrály a pracovaly podle vlastních představ a výběru. Děti se učí tím, že si hrají a pracují s různými předměty a materiály, které jsou k dispozici v každém z center. Učí se také navzájem od sebe, nápodobou a pozorováním. Na prostorovém uspořádání třídy do center aktivit se podílejí jak pedagogové, tak rodiče spolu s dětmi.
 
 
Dětem jsou každý den k dispozici zpravidla tato centra aktivit:
 

atelier.jpg

ATELIÉR – zde mají děti dost volnosti a příležitost, aby mohly experimentovat a vyzkoušet si nápady,rozvinout v sobě vlohy, které v dospělosti uplatní ve svých profesích. Centrum Ateliér je dostatečně velké, pomůcky jsou dětem dostupné, na policích je veškerý výtvarný materiál. Děti zde modelují, malují, kreslí, vytváří koláže, prostorové výrobky z papíru, textilu a jiných materiálů, vystřihují, batikují, kašírují, objevují nové techniky.

 

 

 

domacnost.jpg

DOMÁCNOST – pracovní koutek, kde si děti mohou hrát na domácnost, a to nejen „jako“, ale doopravdy. Nádobí je funkční, „opravdové“. Zde děti připravují zeleninové a ovocné saláty, připravují pomazánky, pečou cukroví.

 

 

 

dilna.jpg

DÍLNA – pracovně-technicky zaměřené centrum aktivit kde mají děti možnost pracovat s různými materiály a nástroji, které obyčejně vidí v dílnách svých rodičů. Základním vybavením tohoto centra je ponk. Děti zde zatloukají hřebíky, řežou kousky z prkýnek, zhotovují různé předměty, využívají plastové láhve, opravují poškozené hračky, vytvářejí doplňky k hrám v jiných centrech.

   
 

knihy-a-pismena.jpg

    KNIHY A PÍSMENA – slouží k podchycení zájmu o literaturu, čtení a psaní. Toto centrum je místo, kde děti vnímají mluvenou a psanou podobu písma. Manipulací s knihou i písmeny se pomalu seznamují a postupně rozpoznávají na základě tvaru jednotlivá písmena. Děti mají velký výběr knih, encyklopedií, časopisů, které jsou jim volně přístupné. V každé třídě máme také PC s velkým výběrem výukových programů.
 
    
dramatika.jpg
   DRAMATIKA – zde probíhají především napodobivé a námětové hry, děti si hrají, napodobují dospělé a učí se různým sociálním rolím. Centrum Dramatika máme oddělené paravánem a policemi, aby děti měly uvnitř centra dostatek prostoru a soukromí. Jsou zde k dispozici různé převleky, oděvy, doplňky – kabelky, klobouky, závoje, šátky. Důležitými pomůckami jsou loutky, maňásci, kulisy.
  

pokusy-a-objevy.jpgPOKUSY A OBJEVY  toto centrum slouží k různým pozorováním, pokusům, k pěstování rostlin a k objevování. Koutek je vybaven různými přírodninami - kamínky, mušle, kousky kůry, mech apod. a také pomůcky potřebné k pokusnictví lupy, mikroskop, zkumavky, písek, různé nádobky. Děti mohou pozorovat lupou nebo mikroskopem hmyz, rostliny, strukturu přírodnin, pozorovat vypařování vody, dělat otisky a odlitky ze sádry, míchat barvy, pozorovat, jak klíčí luštěniny.

 
kostky.jpg
KOSTKY – toto centrum je dostatečně velké a je umístěné v části třídy, kde není velký provoz, aby si děti mohly stavby ponechat do odpoledne nebo do příštího dne. Postupně je mohou dál dotvářet a vylepšovat. Pomůcky máme v otevřených policích a v kontejnerech. Z kostek si děti mohou stavět cokoliv chtějí, nelze stavět ani „chybně“, ani správně. Protože neexistuje jediný správný vzor. Děti mají volnost ve výběru, prostor pro vlastní vkus, sebevyjádření a rozvoj představivosti, fantazie a tvořivosti. Procvičují si zde hrubou a jemnou motoriku, zvyšují sebedůvěru, rozvíjejí sociální a jazykové dovednosti, získávají cit pro geometrické obrazce.
     

manipulacni-hry.jpgMANIPULAČNÍ A STOLNÍ HRY centrum je zaměřené především na rozvoj jemné motoriky, fantazie, trpělivosti, vůle pro dokončení díla, poznávání barev, geometrických tvarů, číslic, zvířat, rostlin, druhů práce. Toto centrum je situované do klidnější části třídy, kde je stůl, židle, otevřené police. Děti zde mají k dispozici různá pexesa, domina, puzzle, skládačky, korálky, mozaiky, magnetické tabulky, stavebnice Lego, Seva, Cheva a společenské hry.

 

pisek.jpg

VODA A PÍSEK – toto centrum máme umístěné hned vedle ateliéru, neboť vyžaduje prostor v blízkosti hygienického zařízení a s podlahovou krytinou, která se dá snadno udržovat. Je zde umístěn stůl, který má na místo pracovní desky zapuštěnou vaničku, ve které je písek nebo voda, a to podle potřeby, tématu nebo projektu. Je vybaveno kbelíky, lopatkami, formičkami, odměrkami, síty, plovoucími hračkami. Děti mohou přelévat vodu, hrát si s plovoucími hračkami, psát do písku, stavět z písku, přesívat suchý písek, dělat bábovičky.

 

hudba.jpg

HUDBA hudba je univerzálním prostředkem komunikace, zábavy, poučení i uklidnění dětí. Je jedním z nejbohatších zdrojů pro učení dětí předškolního věku a nedílnou součástí každodenního programu. Centrum je situováno ke klavíru. Děti zde mají k dispozici rytmicko-melodické nástroje, triangl, chrastítka, zvonkohru i nástroje, které si vyrobily samy.

 
 
 
POHYB – pohyb je nejdůležitější činností dítěte a proto má pro toto centrum každá třída vymezenou celou místnost. Místnosti se vybavením liší, a proto děti navštěvují střídavě obě. V jedné herně nalezneme klavír a tělocvičné náčiní – žebřiny, lavičky, švédské bedny, trampolínu…V druhé interaktivní tabuli, využívanou především při hudebně-pohybových činnostech, ale také při zdravotně zaměřených činností.V tomto centru děti rozvíjí pohybové schopnosti a zdokonalují pohybové dovedností při motivovaných řízených i volných hrách. Herny jsou vybaveny tradičními pomůckami ke cvičení jako jsou míčky, kužely, overbally, stuhy, švihadla, ale i netradičními – padák, balanční podložky, masážní ježci, drátěnky, tématické obrázky k motivaci... Ke cvičení je využívána hudba z cd i doprovod na klavír. Obě herny se dají dobře vyvětrat, aby měly děti při cvičení dostatek čerstvého vzduchu. Příležitostně využíváme k pohybu také tradiční školní tělocvičnu v sousedním pavilónu. 

 

 

podtrzitko---sede-uzke.jpg

 

Cílené plánování zabezpečuje prolínání námětů, metod, poznatků a jejich návaznosti.

 Ve spolupráci s rodinou vychováváme spokojené a zdravé děti, rodiče se zapojují do center aktivit jako asistenti. 

 

Více informací o programu najdete kliknutím na logo.

 

zacitspolu_logo.jpg