Jdi na obsah Jdi na menu
 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

svp.jpg

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

nese název

"Poznávám, objevuji, učím se a chráním" 

 

     Tento školní vzdělávací program je založen na integrovaném vzdělávání hrou, činnostmi a prožitky dětí a umožňuje pracovat s tématickými celky srozumitelnými dětem. Realizace spočívá nejen v řízených činnostech dětí, ale také ve spontánních aktivitách. Využíváme běžné životní situace i nahodile vzniklé okolnosti a příležitosti. Zaměřujeme se především na enviromentální výchovu ve výuce v rámci „ekovýchovy“ dětí.

     Ze školního vzdělávacího programu vychází třídní vzdělávací plány, které zpracovávají pedagogové a to tak, aby třídní vzdělávací plán vždy korespondoval se školním vzdělávacím programem a tak, aby požadavky a pravidla platící pro celou školu byla aplikována v konkrétních podmínkách třídy a v konkrétních skupinách dětí.

     Vzdělávací obsah je rozdělen na dva vzdělávací plány s ohledem na věkovou skupinu dětí v dané třídě. Každý plán má deset integrovaných bloků. Zpracován je i jedenáctý integrovaný plán, podle kterého se děti vzdělávají v období letních prázdnin ve spojené třídě. Sestavený vzdělávací obsah vychází nejen z očekávaných výstupů „Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání“ (dále jen RVP PV), ale také z doplňkových „Konkretizovaných očekávaných výstupů RVP PV“.

     Součástí vzdělávacího obsahu je také vzdělávací nabídka činností aneb „co“ pedagog dítěti nabízí a jakým způsobem ho rozvíjí, aby bylo vycházejíc z mateřské školy vybaveno základním souborem předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění v další životní etapě, ve které započne systematické vzdělávání.

 

Třída Soviček a třída Žabiček pracují podle vlastního třídního vzdělávacího plánu, jehož obsah se Vám zobrazí kliknutím na příslušný třídní symbol 

 

 

symbol-sova.jpg

symbol-zaba.jpg

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriky

TŘÍDA ŽABIČEK

Příspěvků: 0

TŘÍDA SOVIČEK

Příspěvků: 0