Jdi na obsah Jdi na menu
 

TŘÍDA SOVIČEK

 

 

kamaradi.jpgZÁŘÍ - "JÁ A MOJE ŠKOLKA"

     Děti se seznamují s novým prostředím a s novými kamarády. Využíváme především seznamovací a námětové hry. Společně tvoříme třídní pravidla chování ve vztahu k druhému. Věnujeme se také poznávání sebe sama a vedeme děti k uvědomění si vlastni identity či k získání sebevědomí a sebedůvěry prostřednictvím různých interaktivních her.

     Prozkoumáme prostory nejen mateřské, ale také základní školy, kde pozdravíme kamarády v 1. třídě nebo paní kuchařky v kuchyni. Děti se seznámí s názvy a symboly center aktivit a postupně si zvykají na běžný režim v mateřské škole. V popředí budou výpravy do přírody s pozorováním všech znaků podzimu. Podporujeme vnímání krásy přírody a barevnosti podzimu.

 

podzim-deti.jpg

odrazka---podzimni-list.jpg

    Ahoj školko

odrazka---podzimni-list.jpg

    Mám kamarády

odrazka---podzimni-list.jpg

    Moje rodina, kde bydlím

odrazka---podzimni-list.jpg

    Jaký jsem

 

 
 
zelene-uzounke-lomitko.jpg
 

ptacek.jpgŘÍJEN - "PODZIM MĚ UČÍ MALOVAT"

     Děti pozorují změny v podzimní přírodě. Sbírají přírodniny na zimu pro zvířátka a také z nich tvoří výrobky na podzimní výstavku. Součástí výstavy jsou vypěstované plodiny ze zahrádky či z polí, které se na podzim sklízí. Děti se učí rozlišovat ovoce a zeleninu, povídáme si o vitamínech a jejich příznivém vlivu na lidský organismus. Během vycházek děti pozorují shlukování ptáků, seznamují se s druhy, které se v našem okolí vyskytují.

     Učíme se správnému hospodaření s vodou v každodenním životě. Připomeneme si význam lesa jako zásobárny vody, chování v lese, obyvatele lesa. Přiblížíme dětem skutečnost, že zajištění potřebných vlastností pitné vody znamená mnoho starostí a lidské práce. Děti se učí poznávat různé stromy, keře. Na školní zahradě pečou brambory v ohništi, na loukách pouští draky. V rámci enviromentální výchovy se děti seznamují se základy třídění odpadu. Především se však učí vzniku odpadu předcházet, zkoumají jak je možné s odpadem dále pracovat, využívají ho při tvůrčích činnostech. V prostorách školy pátrají po tom, jaké odpady se zde třídí, a kde jsou umístěné koše. Navštívíme blízky sběrný dvůr.

odrazka---jablicko.jpg

 Na zahrádce a na polisrijen.png

odrazka---jablicko.jpg

 Kam odlétají ptáci?

odrazka---jablicko.jpg

 V lese

odrazka---jablicko.jpg

 Hrátky s dráčky

odrazka---jablicko.jpg

 Třídění odpadů a jeho využití 

 
 
 
 
zelene-uzounke-lomitko.jpg
 
uspavani-broucku.jpg
LISTOPAD - "PADÁ LISTÍ ZLATÉ, RUDÉ"
 

     Děti poznávají části lidského těla, rozdíly mezi oběma pohlavími či funkce některých orgánů. Seznamují se s důležitostí chránit si své zdraví a učí se o sebe pečovat. Seznámí se se základy první pomoci. Vedle toho, že poznají, co jejich zdraví prospívá si budeme povídat také o tom, co jejich zdraví škodí. Prostřednictvím interaktivních či dramatických her budeme hledat řešení, jak se chovat v krizových situacích, a kde v případě potřeby hledat pomoc.

     Na vycházkách sbíráme především listy k výtvarnému tvoření a věnujeme se tzv. "Land artu", kdy děti staví dle fantazie různé stavby z přírodnin. Zkoušíme mnoho výtvarných technik. Vyprávíme si o tom, jak se zvířátka připravují na zimu a co se děje především v hmyzím světě. Během tradiční podzimní akce "Uspávání broučků" se děti s broučky rozloučí a v lampionovém průvodu jim posvítí na cestu do "domečků".

 

odrazka---srdicko.jpg    Uspávání broučkůslistopad.png

odrazka---srdicko.jpg    Příroda na podzim

odrazka---srdicko.jpg    Moje tělo a zdraví

odrazka---srdicko.jpg    Už vím, co mi škodí a hrozí

odrazka---srdicko.jpg    Vývoj člověka, vznik života

 
 
 
zelene-uzounke-lomitko.jpg

 

stedry-den.jpg
PROSINEC - "TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA"

     Na začátku měsíce nás navštíví Mikuláš, který nás nejen inspiruje k tomu, aby jsme byli hodní, ale navodí ve školce i správnou adventní atmosféru . Básničky, písničky, tanečky i dramatické hry zpříjemní tradiční vánoční besídku a posezení s rodiči.

     Vánoční čas přímo vybízí k posilování mezilidských vztahů, povídáme si o rodině, tvoříme dárečky a společně s rodiči vánoční ozdoby a dekorace. Při poslechu koled upečeme cukroví a perníčky. Seznámíme se s vánočními zvyky a tradicemi nejen u nás doma, ale i v jiných zemích. Některé zdejší zvyky si vyzkoušíme - rozkrojení jablka, pouštění lodiček apod. Myslíme také na zvířátka, sbíráme suché pečivo, chodíme do krmelce, vytvoříme pro ptáčky i zvířátka vánoční stromeček. 

odrazka---darecek.jpg    Navštíví nás Mikuláš

snehulaci.jpg

odrazka---darecek.jpg     Vánoce u nás doma a jinde

odrazka---darecek.jpg     Těšíme se na Ježíška

odrazka---darecek.jpg     Myslíme i na zvířátka    

 

zelene-uzounke-lomitko.jpg

 

snehulak-na-lyzich.jpg

LEDEN - "PANÍ ZIMA KRALUJE"

     S příchodem nového roku přichází i mráz a období zimních radovánek. S dětmi pozorujeme kouzelnou zimní krajinu, stavíme sněhuláky a jiné stavby ze sněhu, chodíme bruslit, bobovat, koulujeme se, experimentujeme v ateliéru s výtvarným materiálem. Povídáme si o zimních sportech a děti poznají několik zemí a míst na naší planetě, kde je zima po většinu roku.

     Dozví se spoustu zajímavostí o severních zemích a v návaznosti na státy poznané během prvního pololetí budeme procvičovat paměť, rozpoznávat vlajky, symboly a typické znaky. Významným tématem tohoto období bude druhé ekotéma věnované vodě. Děti pochopí, proč je důležité vodou šetřit a jaký význam má voda pro člověka. Zamýšlejí se, odkud se bere voda z kohoutku či kam putuje voda odpadní. Předškolní děti se chystají k zápisu do 1. třídy, navštívíme základní školu a děti si zkusí, jaké to je být „prvňáček“ při práci v centrech aktivit.


sleden.png

odrazka---snehova-vlocka.jpg    Kouzlo zimní krajiny

odrazka---snehova-vlocka.jpg    Cestujeme za Eskymáky daleko na sever

odrazka---snehova-vlocka.jpg     Zimní sporty a hry

odrazka---snehova-vlocka.jpg     Voda pro život i pro radost

 

zelene-uzounke-lomitko.jpg

 

letadlo.jpg

ÚNOR - "CO SE KOLEM NÁS DĚJE"

     Děti objevují různé předměty kolem sebe a rozlišují jejich vlastnosti, třídí je podle materiálu, váhy, barvy a jiných kritérií. Předměty dokáží popisovat, tvoří hádanky. Uvědomují si, že vše kolem plyne a vše se vyvíjí.

     Povídáme si o střídání denních i ročních období a o jejich příčinách. Děti tak získají elementární poznatky o vesmíru a planetě Zemi. Mimo jiné si budeme povídat také o koloběhu vody. Děti si zopakují možnosti cestování a druhy dopravních prostředků, pochopí základní pravidla bezpečného chování pro chodce při nácviku dopravních situací a seznámí se s významem základních dopravních značek. Na závěr měsíce děti čekají karnevalové slavnosti ve spojení s poznáváním exotických zvířat a výrobou masek.

odrazka--pavoucek.jpg   Co je z čeho vyrobeno - materiálysunor.png

odrazka--pavoucek.jpg

  Co děláme celý den, celý rok

odrazka--pavoucek.jpg

  Čím cestujeme - doprava a bezpečí, dopravní značení

odrazka--pavoucek.jpg

  Exotická zvířata a jejich domovy

 

 

 

zelene-uzounke-lomitko.jpg

 

jaro.jpg

BŘEZEN - "PŘÍRODA SE PROBOUZÍ"

     Na jaře budou činnosti směřovat k tomu, aby si děti na základě vlastního prožitku utvářely vztah k přírodě a k životnímu prostředí, rozvíjely smyslové vnímání, uvědomovaly si vhodné chování k přírodě. Řada činností bude přenesena ven – poslech zvuků v přírodě, objímání stromů, pozorování ptáků, hra na badatele a ochranáře, vnímání změn počasí, pozorování života v přírodě (u potoka, řeky, přehrady).

     Při sběru a poznávání květin a jejich léčivých účinků se dostaneme na školní zahradu, kde se děti promění v zahradníky a vyzkouší si činnosti spojené s pěstitelstvím. Ve společných debatách děti hodnotí vnější i vnitřní prostředí školy. Vymýšlí, co by se mohlo změnit, co by se jim líbilo a navrhují úpravy prostředí, ve kterém se denně pohybují. Ve spolupráci s rodiči poté některé nápady realizujeme během akce „Zahradnický den“. 

 

jaro---zahradka.jpg

odrazka---kyticka.jpg

  Jarní příroda a první jarní kytičky

odrazka---kyticka.jpg

  Jaro na zahrádce aneb sázíme a pěstujeme

odrazka---kyticka.jpg

  Ze života hmyzu

odrazka---kyticka.jpg

  Jak je možné, že ptáci umí létat

.    Prostředí školy aneb zdravá zahradaodrazka---kyticka.jpg
 
 
                                   
 
zelene-uzounke-lomitko.jpg
 
 
velikonoce.jpg
DUBEN - "KDE ŽIJÍ ZVÍŘÁTKA"
 

     V tomto měsíci děti rozlišují různá domácí zvířata a jejich mláďata, uvědomují si jaký užitek tato zvířata člověku přinášejí a učí se kladnému vztahu k nim. Dozví se, kde tato zvířata žijí a kdo se o ně stará. Povídat si budeme také o vodních živočiších. Zejména o sladkovodních, ale pomocí obrázkového materiálu či videí se podíváme také pod hladinu moře.

     Posilujeme prosociální chování, respektujeme jeden druhého, učíme se jeden druhému pomáhat a uvědomujeme si potřebu spolupráce. Společně prožíváme velikonoční svátky se zvyky, které k nim patří. Barvíme velikonoční vajíčka a učíme se plést pomlázky. Na závěr měsíce připravíme čarodějnický rej. 

sduben.png

velikonoce-vajicko.jpg   Domácí zvířata, jejich mláďata a užitek

velikonoce-vajicko.jpg

Vodní živočichové

velikonoce-vajicko.jpg

Velikonoce

velikonoce-vajicko.jpg

Čarodějnice a jiné kouzelné bytosti

 

 

 

 

 

zelene-uzounke-lomitko.jpg

 

den-matek.jpg

KVĚTEN - "KDE ŽIJI JÁ"

     Oslava svátku matek přinese mnoho zážitků a bude dobrou půdou pro téma „rodina“ a vše co s ní souvisí. Zařazujeme námětové hry na rodinu, na maminku a tatínka – posilujeme lásku k nim. Povídat si budeme také o profesích a různých pracích, kterým se rodiče věnují, zatímco jsou děti v mateřské škole.

     Připomeneme si a přiblížíme si základní poznatky o České republice i sousedních zemích. Povídat si budeme také o planetě Zemi a vesmíru. V tématu jídlo se děti seznamují s pojmem „zodpovědná spotřeba jídla“ i se zásadami zdravé výživy. Děti zjišťují původ potravin. Pátrají, které potraviny lze získat z blízkého okolí, a které se dovážejí z daleka. Opakují si význam ovoce a zeleniny pro člověka. Ve spolupráci s rodiči zakládáme na zahrádce záhonek. Děti se učí se jak si mohou samy vypěstovat např. zeleninu. 

vesmir.jpg
 

odrazka---ruzove-srdicko.jpg

Maminky mají svátek

odrazka---ruzove-srdicko.jpg

Kde pracují moji rodiče

odrazka---ruzove-srdicko.jpg

O České republice

odrazka---ruzove-srdicko.jpg

Planeta Země

odrazka---ruzove-srdicko.jpg

Jídlo a zdravá výživa

 

 

 

 

zelene-uzounke-lomitko.jpg

 

leto---na-plazi.jpg

ČERVEN - "LETEM SVĚTEM"

     Na začátku měsíce oslavíme svátek dětí. Budeme upevňovat poznatky o existenci jiných zemí, národů a kultur prostřednictvím všemožných her. Budeme pracovat s obrázkovým materiálem i s materiálem k poslechu. Děti budou rozpoznávat vlajky a o jednotlivých státech se pokusí samostatně něco říct.

 

     Pomocí praktických her a činností tříbíme také poznatky o živé a neživé přírodě. Děti pracují s různými druhy knih – obrázkové encyklopedie, pohádkové knihy atd. Vedeme děti ke správnému zacházení a uvědomění si, co vše nám kniha nabízí. S blížícím se létem zařadíme i hry s dopravní tématikou a připomeneme dětem jak se chránit před úrazy. Na zahrádce se všichni rozloučíme, především pak s předškoláky, které pasujeme na žáky 1. třídy. 

planeta.jpg

Co už vímscerven.png

planeta.jpg

Jedeme na dovolenou

planeta.jpg

Kniha je studnicí moudrosti

planeta.jpg

Rozloučení s předškoláky

 

 

 

zelene-uzounke-lomitko.jpg

 

leto---deti-pod-palmama.jpg

ČERVENEC, SRPEN - "HURÁ NA PRÁZDNINY"

     V období prázdnin je otevřena z pravidla jedna třída, děti jsou věkově smíšené a proto se věnujeme především pohádkám a letním radovánkám. Většinu času trávíme s dětmi venku s ohledem na počasí. Vypravujeme se do blízkého lesa, na přehradu či na školní zahrádku, kde máme také dostatek stínu a možnosti k vodním hrátkám. Děti zapojíme také do úklidu hraček – třídí stavebnice, vyhledávají rozbité hračky apod. 

 

krab.jpg

odrazka---slunicko.jpg

Výpravy do přírody

odrazka---slunicko.jpg

Pohádkový svět

odrazka---slunicko.jpg

Letní radovánky

odrazka---slunicko.jpg

Malý pořádníček

 

 

 

zelene-uzounke-lomitko.jpg