Jdi na obsah Jdi na menu
 

TŘÍDA ŽABIČEK

doba-seznameni.jpg

ZÁŘÍ - "HOLA, HOLA, ŠKOLKA VOLÁ"

 

Měsíc září bude věnován především adaptaci dětí na prostředí školky a seznámení dětí mezi sebou. Děti se seznamují s personálem školky, vytváří si třídní pravidla a postupně si zvykají na běžný režim v mateřské škole. Děti se učí orientovat v novém prostředí, navštěvují okolí školky – např. základní školu, zahradu a blízké okolí. U nových dětí bude dbáno na hygienické návyky, sebeobsluhu a samostatnost.

 

 

kamaradi--od-blata.jpgodrazka---podzimni-list.jpg     Moje školka

odrazka---podzimni-list.jpg

     Kdo jsem

odrazka---podzimni-list.jpg

     Tady to znám

odrazka---podzimni-list.jpg

     Moji kamarádi      

 

zelene-uzounke-lomitko.jpg

 

jablon.jpg

ŘÍJEN - "KOUZELNÁ PŘÍRODA"

 

V říjnu děti poznávají živou a neživou přírodu a změny, které se v ní odehrávají. Základním prostředkem k seznamování s přírodou jsou vycházky na školní zahradu, výpravy za poznáním do blízkého okolí školy. Děti se dozví o plodech podzimu, co se sklízí, jaký je význam těchto plodů. Také porovnávají plody, které rostou na různých místech. Věnují se rozdílům mezi ovocem a zeleninou a významem těchto plodů. Seznamují se se svátkem Dušiček a Halloween – strašidelný týden. Poznávají vodní systém, skupenství vody a hledají důvody proč udržovat vodu čistou. 

 

podzim-kluk-v-listi.jpg

odrazka---jablicko.jpg

 Na zahrádce

odrazka---jablicko.jpg

 Na poli a louce

odrazka---jablicko.jpg

 V lese

odrazka---jablicko.jpg

 Strašidelný týden

odrazka---jablicko.jpg

 Cesta dešťové kapičky

 

 

 

zelene-uzounke-lomitko.jpg

 

pohadkova-vila.png

LISTOPAD - "BAREVNÉ HRÁTKY"

 

V listopadu si děti povídají o oblíbených knihách a pohádkách. Seznamují se s postavami v příbězích, hrají si na divadlo a herce. V přírodě poznávají změny a barvy podzimu. S barvami podzimu se učí kouzlit v tvořivých činnostech. Připomínají si bezpečnost v prostřední školky a okolí. Seznamují se s prevencí před onemocněním a úrazy. Pozorují přírodní a zvířecí přípravy na zimu.

 

prsi.jpg

odrazka---srdicko.jpg

  Moje nejoblíbenější knížka

odrazka---srdicko.jpg

  Hodně prší

odrazka---srdicko.jpg

  Bezpečnost - co smím a nesmím

odrazka---srdicko.jpg

  Přípravy na zimu

 

 

 

zelene-uzounke-lomitko.jpg

 

vanoce---sob-u-stromecku.jpg

PROSINEC - "TĚŠÍME SE NA VÁNOCE"

 

V prosinci se děti seznamují s tradičními svátky tohoto měsíce. Děti se seznamují se starými zvyky, tradicemi a obyčeji (adventní slavnost, mikulášská nadílka, strojení stromečku, pouštění lodiček, vánoční vystoupení). Děti si užívají příjemnou a klidnou vánoční atmosféru. Rozvíjíme u dětí kulturní a estetické dovednosti, prohlubujeme jejich kladný vztah k rodině a utváření společenské pohody při prožívání svátků. Děti si připomínají pravidla slušného chování. Užívají si zimní radovánky. Poznávají ohrožená zvířata, učíme se zvířata chránit před násilím a jinými nebezpečnými faktory na naší zemi.

 

odrazka---darecek.jpgvanoce---deti-a-mikulas.jpg

Navštíví nás Mikuláš

odrazka---darecek.jpg

Vánoční přípravy

odrazka---darecek.jpg

Těšíme se na Ježíška

odrazka---darecek.jpg

 Ochrana zvířat a přírody

 

 

 

 

zelene-uzounke-lomitko.jpg

 

zima---tucnak--medved--kluk.jpg

LEDEN - "LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ"

 

V lednu se děti rozeznávají hlavní znaky ročního období zimy. V ledovém království se těší na pozorování jinovatky, vločky, síly mrazu, proměny vody. Seznamují se zimními sporty. Venku si užívají zimní nadílku a některé sporty zkouší. Povídají si o životě zvířat v zimě. Připomínají si, jak o tato zvířata pečovat a jak jim pomoc k úspěšnému překonání zimy. Učí se rozpoznávat zvířecí rodiny a poznávají zvuky zvířat, především ptáků. 

 

odrazka---snehova-vlocka.jpgsanky.jpg

  Zimní sporty

odrazka---snehova-vlocka.jpg

  Ptáci v zimě

odrazka---snehova-vlocka.jpg

  Zvířata v zimě

odrazka---snehova-vlocka.jpg

  Zimní radovánky

  

zelene-uzounke-lomitko.jpg

 

krava-a-hmyz.jpg

ÚNOR - "VŠICHNI JSME TU KAMARÁDI"

 

V únoru děti procvičují pojmosloví vztahující se k lidskému tělu a seznamují se s možnostmi péče o tělo a především zdraví. Snaží se vytvářet zdravé životní návyky (hygiena, stravování, protidrogová prevence). Děti se seznamují s bezpečnostními zásadami každodenního života a při sportování. Také se připravují na tradiční svátek „Masopust“ a poznají jeho význam. V kolektivu budou upevňovat kamarádské vztahy a oslaví svátek všech zamilovaných – Valentýn. Učí se také třídit odpad do barevných popelnic a udržovat tak přírodu čistou a zdravou.

 

odrazka--pavoucek.jpg

prase.jpg

  Moje tělo a zdraví

odrazka--pavoucek.jpg

  Co mi škodí

odrazka--pavoucek.jpg

  Srdíčkový týden

odrazka--pavoucek.jpg

  Karneval

odrazka--pavoucek.jpg

  Třídíme odpad 

 

 

 

 

 

zelene-uzounke-lomitko.jpg

 

jaro---slunicko-a-mracky.jpg

BŘEZEN - "PŘÍRODA SE PROBOUZÍ"

 

V březnu si děti vytváří a upevňují poznatky o živé a neživé přírodě a o změnách, které se v ní odehrávají. Všímají si prvních příslibů jara (teplý vítr a déšť rozpouští sníh, přilétají ptáci, na stromech se objevují pupeny). Základním prostředkem k seznamování s přírodou jsou vycházky. Symbolem jara jsou mláďata. Kromě pozorování a pojmenovávání se děti učí znát, kde zvířata žijí a co k životu potřebují. Věnují se také rozdílům mezi zvířaty. Upozorňujeme též na nebezpečí, které dětem hrozí při styku s cizími zvířaty. Děti se rozloučí se zimou při vynášení Morény.

 

jaro---prsi--kachna--ptak.jpgodrazka---kyticka.jpg

  Když jaro ťuká

odrazka---kyticka.jpg

  Domácí zvířata

odrazka---kyticka.jpg

  Volně žijící zvířata

odrazka---kyticka.jpg

  Exotická zvířata

 

 

 

 

zelene-uzounke-lomitko.jpg

 

velikonoce---kuratko.jpg

DUBEN - "SVÁTKY JARA"

 

V době velikonočních svátků přibližujeme dětem tradice, zvyky a výrobky umělecké tvořivosti (pomlázky, kraslice, jidáše, přednes a zpěv koled). Děti se také seznámí s tradicí pálení čarodějnic. Děti pozorují květiny a seznamují se s cyklem růstu květin a rostlin (sázení osení na Velikonoce). V přírodě pořádají výpravy do lesa a seznamují se se zvuky, vůněmi a ochranou zvířat žijících v lese. Vedeme děti nejen k poznávání přírody samé, ale i k ochraně přírody.

 

velikonoce-vajicko.jpgcarodejnice.jpg

Kvetoucí příroda

velikonoce-vajicko.jpg

Příprava na Velikonoce

velikonoce-vajicko.jpg

Svátky jara

velikonoce-vajicko.jpg

Čarodějnický rej

 

 

 

 

 

zelene-uzounke-lomitko.jpg

zahradnictvi.jpg

 

KVĚTEN - "KVĚTINOVÝ RÁJ"

 

V květnu děti slaví svátek matek. Vytváří dárečky pro své maminky. Připomínáme si, co dělají celý den a na jaké části se den dělí. Děti poznávají členy rodiny a seznamují se s jejich vztahy. Hrají si na rodinu a poznávají různá povolání rodičů, ale i jejich budoucí povolání. V přírodě poznávají a hledají hmyz. Podnikají výpravy do lesa a na louky, kde hmyz a jiné živočichy pozorují. Do hmyzích domečků na zahrádce školky a školy dávají pro hmyz různé přírodniny. Děti si připomínají důležitost rozumného nakládání s jídlem a zbytečným vyhazováním.

 

letadlo-ruzove.jpg

odrazka---ruzove-srdicko.jpg

Kytička pro maminku

odrazka---ruzove-srdicko.jpg

Co děláme celý den

odrazka---ruzove-srdicko.jpg

Moje rodina

odrazka---ruzove-srdicko.jpg

Ze života hmyzu

odrazka---ruzove-srdicko.jpg

Roste ovoce v obchodě?

 

 

zelene-uzounke-lomitko.jpg

 

kluk-s-planetou.jpg

 ČERVEN - "OBJEVUJEME SVĚT KOLEM SEBE"

 

V červnu se děti už pomalu připravují na prázdniny a cestování, proto se seznamují s městy a vesnicemi v okolí. Poznávají různé dopravní prostředky. V mapách hledají cizí země, které poznávají a seznamují se s lidmi, kteří v nich žijí a s jejich tradicemi. V přírodě poznávají léčivé rostliny a jejich účinky. Děti využívají školní zahrady, kde se věnují aktivním činnostem a cvičení venku. Také si hrají s vodou a zkoumají její vlastnosti. 

 

cteni.jpg

planeta.jpg

Moje město (vesnice)

planeta.jpg

Čím cestujeme

planeta.jpg

Řeky a moře

planeta.jpg

Výpravy do přírody

 

 

 

 

 

zelene-uzounke-lomitko.jpg

 

leto---deti-pod-palmama.jpg

ČERVENEC, SRPEN - "HURÁ NA PRÁZDNINY"

V období prázdnin je otevřena z pravidla jedna třída, děti jsou věkově smíšené a proto se věnujeme především pohádkám a letním radovánkám. Většinu času trávíme s dětmi venku s ohledem na počasí. Vypravujeme se do blízkého lesa, na přehradu či na školní zahrádku, kde máme také dostatek stínu a možnosti k vodním hrátkám. Děti zapojíme také do úklidu hraček – třídí stavebnice, vyhledávají rozbité hračky apod. 

 

krab.jpg

odrazka---slunicko.jpg

Výpravy do přírody

odrazka---slunicko.jpg

Pohádkový svět

odrazka---slunicko.jpg

Letní radovánky

odrazka---slunicko.jpg

Malý pořádníček

 

 

 

zelene-uzounke-lomitko.jpg