Jdi na obsah Jdi na menu
 

Stravné, úplata

poplatky.jpg

STRAVNÉ A ÚPLATA

Poplatek za stravování pro děti od 3 - 6 let je 30,- Kč na den. Děti, které ve školním roce dosáhnou 7 let (děti s odkladem školní docházky) platí 33,- Kč.

Podle Vyhlášky č.14/2005 Sb. ve znění pozdějšícch předpisů se v MŠ vybírá úplata za předškolní vzdělávání, která v naší MŠ činí 300,- Kč za měsíc. Úplatu nehradí zákonný zástupce dítěte, které navštěvuje poslední ročník MŠ.

podtrzitko---sede-uzke.jpg       

Informace k úhradám stravného a úplaty za vzdělávání a školské služby v ZŠ a MŠ Povrly

V souladu s § 164 a 166 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění, § 5 vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění a dle přílohy č. 2 k vyhlášce
č. 107/2004 Sb., v platném znění, se určuje finanční limit potravin dle věkové skupiny strávníků takto:

Věkové skupiny strávníků finanční limit

3 – 6 let      30,- Kč/oběd, svačina

7 – 10 let    33,- Kč/oběd, svačina

Do jednotlivých skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle věkových skupin. Po dobu nemoci není nárok na stravování ve školní jídelně (pouze první den nemoci lze oběd vydat do přenosných nádob).

Je povinností strávníka si vždy obědy odhlásit v případě jeho nepřítomnosti.

podtrzitko---sede-uzke.jpg

 

Úhrada stravného (i úplaty)

1) bankovním převodem na účet školní jídelny

číslo účtu: 2400863752 / 2010

Rodiče vyplní přihlášku ke stravování (přihlášku je možné vyzvednout v jídelně nebo stáhnout
z webových stránek školy) a následně odevzdají vedoucí školní jídelny. Při vyplnění zvolí způsob platby.

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce.

Vždy musí být uveden variabilní symbol (evidenční číslo žáka). U sourozenců musí být příkaz zaveden na každé dítě samostatně. Po doručení částky stravného bude mít strávník automaticky obědy přihlášené na následující měsíc.

 

2) formou hotovostní úhrady u vedoucí školní jídelny:

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce.

Dny úhrad:

pondělí, středa, pátek      6:30 - 8:00 hod.

poslední den v měsíci      6:30 - 8:00 hod. a 14:00 - 16:00 hod.

podtrzitko---sede-uzke.jpg

Odhlášení obědů

telefonicky, SMS zprávou do 6:00 hod.

Peníze za odhlášené obědy zůstávají strávníkovi na kontě. Při dalších úhradách v hotovosti budou odečteny. Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada. Obědy na svátky, prázdniny a ředitelské volno jsou automaticky odhlášeny. Při placení bankovním převodem bude vyúčtování prováděno 1x ročně po uplynutí školního roku vždy nejpozději do 20. 7. Přeplatky se převádějí do nového školního roku. Na žádost zákonného zástupce lze přeplatek vrátit na účet plátce. Po ukončení školní docházky na naší škole se přeplatek za stravné vrací automaticky na účet plátce.

ŠJ: Tel. číslo: 736 464 515, e-mail: sjzspovrly@volny.cz

MŠ: Tel. číslo: 731 495 482, e-mail: ms.povrly@volny.cz

Výdej obědů: 11:30 - 12:00 hod.