Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zápis do MŠ

Ředitelka Základní a Mateřské školy Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace,

v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání a po dohodě se zřizovatelem, stanovuje následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019.

MÍSTO PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ:

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

- k rukám Bc. Kateřině Trskové, zástupkyně ředitelky pro MŠ.

TERMÍN: 9. května a 10. květen 2018

DOBA PRO PODÁNÍ  ŽÁDOSTÍ:

od 10:00 do 14:00 hod. 

podtrzitko---sede-uzke.jpg

Po provedeném zápisu je ředitelkou školy ve správním řízení vydáno rozhodnutí o zařazení do MŠ se zkušební dobou 3 měsíců. Přijímání dětí se řídí směrnicí "Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy" (k nahlédnutí v sekci dokumenty)

Dítě se do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů.

Žádost o přijetí do mateřské školy a doplňující dotazník k žádosti o přijetí si rodiče mohou vyzvednout před zápisem v mateřské škole nebo si je stáhnout na internetových stránkách mateřské školy.

Při nástupu dítěte do Mateřské školy Povrly předají rodiče:

1) Evidenční list dítěte, který obdrží ve školce 

EVIDENČNÍ LIST MUSÍ BÝT V DEN NÁSTUPU ŘÁDNĚ VYPLNĚN ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM A MUSÍ OBSAHOVAT VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE, ŽE JE DÍTĚ ZDRAVÉ, ŘÁDNĚ OČKOVANÉ A MŮŽE BÝT PŘIJATO DO MŠ.

2) Přihlášku ke stravování (k rukám vedoucí stravovny, která s Vámi vyřídí nejen úhradu stravného, ale také úplaty a přiřadí Vám evidenční číslo)

podtrzitko---sede-uzke.jpg

Při zápisu si rodiče se svými dětmi prohlédnou všechny prostory mateřské školy. Děti poznají prostředí do kterého půjdou, hračky se kterými si budou hrát i učitelky, které s nimi budou pracovat. Naší snahou je posílení pocitu jistoty, bezpečí a bezproblémového nástupu do mateřské školy.

Při nástupu do mateřské školy klademe velký důraz na adaptaci dětí. Rodiče mohou své děti přivádět a odvádět tak, jak jim rodinné i pracovní podmínky dovolí a zcela dle jejich přání. Všechny děti se mohou navzájem ve třídách navštěvovat, pobývat se svými kamarády, není striktně dodržováno rozdělení do jednotlivých tříd. Výjimku tvoří děti dvouleté, jejichž adaptační proces je mnohem citlivější, rodiče musí počítat s možností, že jejich dítě nebude na mateřskou školu a odloučení od rodičů připravené. Je potřeba mít i plán B. Není možné, aby se dvouleté děti, kterým bude dělat adaptace problém účastnili celodenního vzdělávání. Rodiče dvouletých dětí by proto měli počítat s tím, že si děti budou vyzvedávat po obědě, s to především v zájmu zdravého psychického vývoje. 

Rodičům doporučujeme využít adaptační dobu, kdy mohou se svými dětmi pobývat ve třídách. Adaptační doba a způsob adaptace je u každého dítěte zcela individuální, podle potřeb dítěte a vždy po dohodě rodičů s učitelkami.

 
 

ucitelka-a-deti.jpg