Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zápis do MŠ

zapis-jpg.jpg

podtrzitko---sede-uzke.jpg

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

MÍSTO PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ:

budova Mateřské školy Povrly při ZŠ 

- k rukám Bc. Kateřině Trskové, zástupkyně ředitelky pro MŠ.

 

    Při zápisu si rodiče se svými dětmi prohlédnou všechny prostory mateřské školy. Děti poznají prostředí do kterého půjdou, hračky se kterými si budou hrát i učitelky, které s nimi budou pracovat. Naší snahou je posílení pocitu jistoty, bezpečí a bezproblémového nástupu do mateřské školy.

    Po provedeném zápisu je ředitelkou školy ve správním řízení vydáno rozhodnutí o zařazení do MŠ se zkušební dobou 3 měsíců. Přijímání dětí se řídí směrnicí "Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy" (k nahlédnutí v sekci dokumenty)

 

podtrzitko---sede-uzke.jpg

 

V DEN NÁSTUPU DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY RODIČE PŘEDAJÍ:

 

1) EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE (ke stažení v sekci dokumenty, případně vyzvednout v MŠ)

EVIDENČNÍ LIST MUSÍ BÝT V DEN NÁSTUPU ŘÁDNĚ VYPLNĚN ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM A MUSÍ OBSAHOVAT VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE, ŽE JE DÍTĚ ŘÁDNĚ OČKOVÁNO. BEZ TOHOTO DOKUMENTU NEMŮŽE BÝT DÍTĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE. 

 

2) PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ (ke stažení v sekci dokumenty, případně vyzvednout v MŠ)

NA ZÁKLADĚ PŘIHLÁŠKY VÁM BUDE PŘIŘAZENO EVIDENČNÍ ČÍSLO (VARIABILNÍ SYMBOL K BANKOVNÍM PŘEVODŮM). VEŠKERÉ PLATBY MUSÍ BÝT UHRAZENY DO 15. DNE STÁVAJÍCÍHO MĚSÍCE. LZE PLATIT I OSOBNĚ V JÍDELNĚ ZŠ U VEDOUCÍ STRAVOVNY.

 

podtrzitko---sede-uzke.jpg

 

ADAPTACE DĚTÍ

 

    Při nástupu do mateřské školy klademe velký důraz na adaptaci dětí. Rodiče mohou své děti přivádět a odvádět tak, jak jim rodinné i pracovní podmínky dovolí a zcela dle jejich přání (toto se netýká dětí, které plní povinnou předškolní docházku v čase od 8.00 - 12.00). Všechny děti se mohou navzájem ve třídách navštěvovat, pobývat se svými kamarády, není striktně dodržováno rozdělení do jednotlivých tříd. Rodiče mohou se svými dětmi ve školce pobýt a pohrát si :) 

    Významnou skupinku tvoří děti dvouleté, jejichž adaptační proces je mnohem citlivější, rodiče by měli počítat s možností, že jejich dítě nebude na mateřskou školu a odloučení od rodičů připravené a zralé. Je žádoucí mít v záloze i "plán B" a reagovat citlivě a rozumně na potřeby dítěte. Tou největší potřebou dvouletého dítěte je pocit jistoty a bezpečí a umístění "nezralého dvouleťáčka" může výrazně poškodit zdravý psychický i emoční vývoj dítěte, takové jednání může vést dokonce k deprivacím a to může jedince poznamenat na celý život. Rodiče dvouletých dětí by proto měli počítat s tím, že si děti zpočátku budou vyzvedávat po obědě, a to především v zájmu zdravého psychického vývoje. 

    Rodičům doporučujeme využít adaptační dobu, kdy mohou se svými dětmi pobývat ve třídách. Adaptační doba a způsob adaptace je u každého dítěte zcela individuální, vše je o dohodě mezi rodiči a pedagogy. Některé dítě adaptaci vůbec nepotřebuje jiné ano :) 

 
 

ucitelka-a-deti.jpg